MVO

Menu

Telers die hun verantwoordelijkheid durven nemen

Bij BraZander telen we de rassen van morgen. En met dezelfde toekomstgerichte blik kijken we ook naar de wereld van morgen. Daarom werken we op een milieubewuste manier.

De warmte voor het verwarmen van onze gewassen is afkomstig van de RoCa energiecentrale, een warmte-krachtcentrale in Rotterdam die restwarmte levert aan de glastuinbouw.

Met nóg zo’n restproduct optimaliseren we de groei van onze gewassen, met CO2. Het is zuivere CO2 die vrijkomt bij het productieproces van de Shell raffinaderij in Pernis.

Elektriciteit, onder meer benodigd voor de belichting, produceren we met onze eigen zonnepanelen.

De energiekosten beheersen we onder meer door de installatie van schermdoeken.

En verder nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de benadering van de mensen die bij BraZander werken. Mede door de omvang van onze bedrijven zijn we in staat om er een menselijke maat op na te houden. Iedereen krijgt bij ons kansen om zich helemaal te ontwikkelen.

Supporter van Childslife

BraZander zet zich ook in om de levensomstandigheden van kinderen in achterstandsgebieden in de derde wereld te verbeteren. Daarvoor zetten we onze expertise in om mensen in Kenia de eerste beginselen van de tomatenteelt bij te brengen. Bij een aantal scholen heeft Childslife kleine kassen gerealiseerd om aan de eerste levensbehoeften van kinderen te kunnen beantwoorden. We vinden het mooi om daar een bijdrage aan te leveren door onze teeltkennis en ons enthousiasme voor de tomaat over te brengen.

Onze unieke producten

Bekijk ze hier